Universitatea danubius galati online dating

şi cred că majoritatea ne-am realizat acest obiectiv.Perioada de început a fost marcată de figura emblematică a fondatorului universităţii Danubius - profesor universitar doctor Benone Puşcă – căruia foarte mulţi dintre noi, absolvenţii Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii „Danubius” îi datorăm devenirea noastră de acum.ce decurge din politica si obiectivele generale ale instituţiei în domeniul calităţii, având ca scop asigurarea calităţii activităţilor de învăţare si predare, în conformitate cu cerinţele educaţiei la distanţă şi cu frecvenţă redusă.DIDFR este organizat și funcționează după un regulament propriu aprobat în Senatul Universității.

universitatea danubius galati online dating-76universitatea danubius galati online dating-46

Universitatea „Danubius” a constituit mediul perfect de interacționare cu oameni diferiți, care mi-au fost mereu modele de urmat.Acesta dispune de calificările și experiența necesară actului de conducere.Atunci când vorbesc sau se vorbeşte despre Universitatea „Danubius”, imaginea care mi se conturează cel mai repede în minte este aceea a unei instituţii de învăţământ superior de prestigiu, un centru de excelenţă în domeniul educaţiei, o universitate modernă care promovează în continuare, comunicarea şi colaborarea între profesorii, studenţii dar şi absolvenţii săi.DIDFR colaborează cu facultățile universității pentru derularea programelor ID-IFR prin intermediul decanilor și coordonatorilor de program care fac parte din consiliul de conducere al departamentului.Departamentul este condus de un director cu responsabilități manageriale ale întregului proces ID-IFR la nivelul universității.

Leave a Reply